Texdot – storformatsskrivare

Vi hjälpte Texdot att utveckla GreenOne, en miljövänlig storformatsprinter för textil. Skrivaren använder vattenbaserad färg på polyester istället för den traditionella tekniken med lösningsmedelsbaserad färg på PVC.

  • Färgstyrning och metodutveckling
  • Program för bildbehandling
  • Utvecklade algoritmer för raster och bildbehandling